لباس مجلل عروسی از دوران کودکی رویای همه دختران است

اگر می خواهید در مراسم عروسی، عروس یگانه نگین درخشان این بزم باشد
و هرچه تمام تر بدرخشد،
اگر می خواهید مراسم باشکوه عروسی هرچه زیباتر و مجلل تر برپا شود
اگر می خواهید آوای موسیقی دل انگیز و روح پرور زیبنده ساعات خوش و
لحظه های شاد مراسم مجلل عروسی تان باشد، همه و همه ثبت در خاطر و
اذهان میهمانانتان گردد،
و خلاصه اگر می خواهید والدین تان را به آرزوهای خوش قلبیشان برسانید
با مشاوران ما در فتولیذا مشورت کنید.
 
شماره تماس: 69 70 240 0912